اگر اقامت دائم کانادا را دارید و به دنبال قوانین تمدید پی آر کانادا از لحاظ تعداد روزهای سپری شده در کانادا یا در خارج از کانادا هستید، این مقاله برای شما مفید خواهد بود. لطفا دقت کنید که این قوانین شامل افرادی که دارای پاسپورت کانادایی هستند نمی‌شود. همچنین دقت کنید که این قوانین در خصوص تمدید کارت پی آر بوده و قوانین سیتیزن شیپی متفاوت از این قوانین است.

کارت پی آر کانادا در خاک کانادا صادر میشود و پنج سال اعتبار دارد. در موارد استثنایی پی آر یک ساله هم صادر میشود. اگر فردی وضعیت اقامت خود را از دست دهد کارت پی آر او باطل میشود.

دلایل باطل شدن کارت پی آر کانادا

فرد دارنده اقامت دائم کانادا برای سیتیزن شیپی اقدام کرده و قبول شود. یعنی با سیتیزن شدن کارت پی آر کانادا باطل میشود.

رای نهایی مراجع قانونی مهاجرت برای متقاضی صادر شود .

نامه Removal Order برای متقاضی صادر شود.

سازمان PRRA یا IRB موقعیت مهاجرتی فرد را در کانادا باطل کند.

قوانین تمدید پی آر کانادا از نظر زمانی 

بر اساس قانون ۲۸ اقامت کانادا، شرایط زیر باید برای تمام متقاضیان دارای اقامت دائم کانادا به مدت دو سال در پنج سال مهاجرتی وجود داشته باشد تا کارت پی آر او تمدید شود. در مدت حضور در کانادا به عنوان فرد دارنده اقامت دائم کانادا، یا همان کارت پی آر کانادا، متقاضی الزامی برای کار کردن یا درس خواندن نداشته و صرفا حضور فیزیکی او مد نظر است. فرد دارای اقامت دائم کانادا میبایست در بازه زمانی هر ۵ سال، مجموعا ۷۳۰ روز در کانادا حضور فیزیکی داشته باشد تا اقامت دائم خود را از دست ندهد. آیا با سپری کردن ۷۳۰ روز متقاضی پاسپورت کانادایی میگیرد؟ خیر. این ۷۳۰ روز در حقیقت فقط منجر به این خواهد شد که اون اقامت دائم خود را از دست ندهد. این قوانین شامل همه افرادی که اقامت دائم کانادا را دارند شده و متقاضیانی که از طریق استان کبک برای اخذ اقامت دائم کانادا اقدام کرده اند نیز مستثنی نمی‌باشند.

نکته بسیار مهم در مورد تمدید کارت پی آر:

بسیاری از متقاضیان با دفاتر ما تماس میگیرند و متاسفانه اعلام میکنند که آفیسر در هنگام ورود به آنها اعلام کرده که ۷۳۰ روز در پنج سال در کانادا نمانده اند، در حالیکه طبق محاسبات متقاضی این مدت را در کانادا بوده. نکته در این جاست که ۵ سال مورد نظر تکرار میشود و طبق قانون تمدید کارت اقامت، متقاضی باید در هر ( هر ) پنج سال ۷۳۰ روز در کانادا مانده باشد تا کارت پی آر او تمدید شود.

نکته مثبت در خصوص تمدید موقعیت اقامت دائم کانادا

آفیسر ها طبق قوانین مهاجرت موظف هستند که ۷۳۰ روز مربوط به تمدید پی آر را از زمانی محاسبه کنند که پرونده متقاضی برای تمدید کارت پی آر به اداره مهاجرت میرسد. به طور مثال اگر در یک بازه زمانی ۵ ساله متقاضی موفق به تکمیل ۷۳۰ روز نشود ولی پس از آن در زمان ارائه درخواست ۷۳۰ روز را تکمیل کرده باشد، آفیسر باید تعداد روزها را در زمانی که پرونده درخواست تمدید موقعیت اقامت دائم به آن اداره رسیده، در نظر بگیرد.

مواد استثنا برای حضور فیزیکی در کانادا

موارد زیر استثناهایی هستند که اگر رعایت شوند، فرد دارنده کارت پی آر با وجود عدم حضور فیزیکی در کانادا، روزهای سپری شده در این مدت را  میتواند به عنوان حضور فیزیکی در کانادا ادعا کند.

  • متقاضی میتواند در خارج از کانادا حضور داشته باشد به شرطی که همسر او سیتیزن کانادا باشد. در مورد فرزندان، والدین او باید سیتیزن کانادا باشند. (‌فقط فرزندانی که تاکنون ازدواج نکرده اند و زیر ۱۸ سال هستند)
  • متقاضی میتواند در خارج از کانادا حضور داشته باشد به شرطی که همسر او اقامت دائم کانادا را داشته باشد. در مورد فرزندان، والدین او باید در استخدام تمام وقت یک شرکت کانادایی، یا بخش دولتی کانادا باشد.
  • متقاضی میتواند در خارج از کانادا بوده ولی در استخدام تمام وقت یک شرکت کانادایی یا یک بخش دولتی کانادا باشد.

ارتکاب جرم و از دست دادن اقامت دائم کانادا

از سال ۲۰۱۳ به بعد، با سخت تر شدن قوانین مهاجرت در این زمینه، اگر فرد دارای اقامت دائم کانادا، در خاک کانادا، جرمی مرتکب شود که در اثر آن حکم زندان بیش از ۶ ماه صادر شود، یا اگردر خارج از خاک کانادا جرمی مرتکب شود که ۱۰ سال حکم زندان داشته باشد، یا حکم زندان ۱۰ ساله دریافت کند، ارتکاب این جرم میتواند منجر به از دست دادن وضعیت اقامت دائم او شود. از سال ۲۰۱۳ به بعد، با مصوب شدن قانون C-43، متقاضی امکان اعتراض در دادگاه های مهاجرتی را نیز نسبت به این تصمیم اداره مهاجرت نخواهد داشت. ( حق اعتراض در دادگاه عالی کانادا همیشه وجود دارد)

سناریو ۱ (‌قوانین تمدید پی آر کانادا)

سحر در اول ژانویه ۲۰۱۰ اقامت دایم خود را در اولین روز حضورش در کانادا دریافت کرده است. سحر از اول ژانویه ۲۰۱۰ تا اول ژانویه ۲۰۱۳ در کانادا حضور داشته و سپس به مدت ۳ سال به ایران بازگشته. آیا سحر در تمدید کارت اقامت خود در ژانویه ۲۰۱۵ به مشکلی خواهد خورد؟

خیر. چون در بازه زمانی ۵ ساله سحر ۷۳۰ روز معادل دو سال در کانادا بوده و هیچ مشکلی برای تمدید کارت اقامت خود ندارد.

سناریو ۲ (قوانین تمدید پی آر کانادا)

محمد در اول جولای ۲۰۰۵ اقامت خود را دریافت میکند. او از همین تاریخ به مدت دو سال در کانادا بوده و سپس  در جولای ۲۰۰۷ به ایران بازگشته. کارت اقامت محمد تا سال ۲۰۱۰ معتبر است. محمد در سال ۲۰۱۰ به کانادا بازگشته و کارت اقامت دائم خود را بدون مشکل (۷۳۰ روز حضور در ۵ سال گذشته ) به مدت ۵ سال  تا جولای ۲۰۱۵تمدید میکند و دوباره به ایران باز میگردد. محمد در جولای سال ۲۰۱۳ به خاک کانادا وارد میشود تا ۷۳۰ روز مربوط به دور دوم اقامت خود را تکمیل کند و دوباره کارت اقامت او تمدید شود. آیا محمد از نظر حفظ اقامت دائم خود دچار مشکل شده است؟

بله. با وجود اینکه محمد توانسته ۷۳۰ روز در هر دور اقامت خود در کانادا را حفظ کند ولی او در جریان این قانون نبوده که فرد دارنده اقامت دائم کانادا، تعداد روزهای حضور فیزیکیش در هر سال از نو آغاز نمی‌شود. به این معنی که بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ که محمد در کانادا حضور نداشته  (۶ سال) او میبایست حداقل ۷۳۰ روز در کانادا می‌بوده.

حضور فیزیکی در کانادا برای تمدید اقامت دائم کانادا باید ۷۳۰ روز در هر پنج سال باشد. یعنی آفیسر در هر بازه زمانی پنج ساله که تمایل داشته باشد باید بتواند حضور ۷۳۰ روزه متقاضی را در آن بازه مشاهده کند.

سناریو ۳ (قوانین تمدید پی آر کانادا)

زهرا سیتیزن کانادا است. همسر او بابک به تازگی اقامت دائم خود را دریافت کرده. زهرا به دلیل مساله مالی مجبور است ۴ سال آینده رو به ایران بازگردد. آیا بابک اقامت دائم خود را از دست خواهد داد؟

خیر. مشکلی برای بابک وجود نخواهد داشت. زیرا او همسر فردی است که سیتیزن کانادا بوده و در این حالت وقتی بابک همراه همسرش زهرا در خارج از کشور باشد هم اقامت او به عنوان اقامت در خاک کانادا محسوب میشود.

سناریو ۴ (قوانین تمدید پی آر کانادا)

محمد دارای اقامت دائم کاناداست. او کارت PR خود را در سال ۲۰۱۳ دریافت کرده. سمیه همسر محمد و الناز و بردیا که فرزندان آنها هستند نیز در سال ۲۰۱۵ به محمد در کانادا پیوستند. در سال ۲۰۱۶ خانواده برای ماموریت کاری مجبور به مهاجرت به سوئیس شدند. زیرا محمد در شرکت کامپیوتری کار میکند که یک شرکت سوئیسی میباشد. آیا اقامت دائم کانادای همسر و فرزندان محمد به عنوان اقامت در کانادا محسوب خواهد شد؟

خیر. زیرا محمد در شرکت کانادایی کار نمیکند و هم چنین شغل او در شرکت های مربوط به فدرال و ایالتی هم نیست