برنامه استانی نیوبرانزویک

استان های کشور کانادا (به جز استان کبک) تحت برنامه مهاجرتی استانی کانادا قادر هستند تا با توجه به وضعیت اقتصادی و مشاغل مورد نیاز خود اقدام به جذب نیروهای خارجی کنند. نیروهای واجد شرایط قادر خواهند بود نهایاتا در طی یک سال اقامت دائمی استان مورد پذیرش خود را دریافت کنند. در این راستا به توضیحات لازم پیرامون برنامه استانی نیوبرانزویک (NBPNP) پرداخته شده است.

دسته بندی برنامه های استانی نیوبرانزویک

  • برنامه بازار کار اکسپرس اینتری
  • جریان نیرو ماهر با حمایت کارفرما
  • جریان کارآفرینان فارغ التحصیل
  • جریان کارآفرینی نیوبرانزویک
  • برنامه آزمایشیSuccession Connect

تا قبل از ۱۶ فوریه ۲۰۱۸ جریانی تحت عنوان برنامه نیروی ماهر با حمایت خانواده وجود داشت که به طور همیشگی از برنامه های استانی نیوبرانزویک حذف شده است.

برنامه بازار کار اکسپرس اینتری نیوبرانزویک

NBPNP قادر خواهد بود تا با استفاده از سیسیتم اکسپرس اینتری فدرال مشاغل مورد نیاز خود را بر طرف کرده و به نیروهای واجد شرایط اقامت دائم کانادا را اعطا کند.

جریان نیرو ماهر با حمایت کارفرما

استان نیوبرانزویک به نیروهای ماهری که توانسته باشند در حرفه خود یک پیشنهاد کاری تمام وقت از کارفرمایی در نیوبرانزویک دریافت کرده باشند اقامت دائم این استان را صادر کند.

جریان کارآفرینان فارغ التحصیل

این جریان مناسب برای متقاضیانی خواهد بود که در یکی از دانشگاه های مورد تائید برانزویک تحصیلات عالیه خود را به پایان رسانده (هر مقطع و مدرکی بالاتر از دبیرستان و دیپلم) و همچنین در این استان کسب و کار شخصی خود را تاسیس کرده باشند. اگر متقاضیان شرایط گفته شده را داشته باشند قادر خواهند بود تا از طریق برنامه استانی نیوبرانزویک به اقامت دائمی کانادا دست پیدا کنند.

جریان کارآفرینی نیوبرانزویک

جریان کارآفرینی نیوبرانزویک برای متقاضیانی ایجاد شده است که قصد سرمایه گذاری و تاسیس کسب و کار خود در این استان را داشته باشند. مهم ترین شرایط لازم جهت درخواست برای جریان کارآفرینی عبارتند از:

  • سن متقاضی بین ۲۲ تا ۵۵ سال باشد
  • حداقل سرمایه متقاضی ۶۰۰.۰۰۰ دلار کانادا باشد
  • حداقل نمره ۵ در آزمون CLB (فرانسوی یا انگلیسی)
  • حداقل مدرک کاردانی یا تحصیل در دانشگاه به مدت ۲ سال
  • داشتن حداقل ۳ سال سابقه مدیریتی در ۵ سال اخیر

این برنامه که به تازگی در استان نیوبرانزویک ایجاد شده است مناسب برای متقاضیانی خواهد بود که به تازگی در نیوبرانزویک اقامت پیدا کرده و خواهان شروع کسب و کار شخصی خود هستند.