دفتر کانادا

Unit 156, 7181 Yonge Street, Thornhill, Ontario, Canada

۰۰۱-۶۴۷-۶۶۷-۹۴۱۷   |    ۰۰۱-۶۴۷-۶۶۷-۹۱۸۰   |   ۰۲۱-۸۵۳۱۲۷۶۱   |    ۰۲۱-۸۵۳۱۲۶۹۳

دفتر ایران

آدرس : کرج، میدان سپاه، بلوار جمهوری شمالی، خیابان مینا شکری، پلاک ۳۱، طبقه ۳، واحد ۳۳

۰۹۰۲۵۶۹۱۶۶۶  |   ۰۹۱۲۵۶۹۱۶۰۳   |   ۰۲۶-۳۴۰۱۸۶۵  |   ۰۲۶-۳۴۰۱۸۶۰۷  

فضای مجازی

Instagram : goldendream.inc
Facebook : goldendream.inc
Linkedin : goldendream.inc
Telegram: goldendreaminc

ایمیل پشتیبانی:

Infogoldendreaminc@gmail.com